MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

ŽELITE LI DA UNAPRIJEDITE
POSLOVANJE I VAŠ IMIDŽ?

Mi ćemo za vas:

• Istražiti tržište, kako bi definisali ciljne grupe i kanale komunikacije, da bi vaš brend zuzeo poziciju na tržištu koju zasužuje.
• Otkriti i razviti potencijale vaših zaposlenih i povećati efikasnost upravljanja – jer je u uspješnim kompanijama pravi čovjek na pravom mjestu.
• Predložiti strategiju i viziju razvoja,
koja će motivisati vaš tim i privući investitore.

“Kroz 20 godina rada, razvoja i aktivne društveno-socijalne participacije naučila sam da je komunikacija sve, a dijalog umjetnost; da ugled želimo svi, a da samo neki imaju privlegiju i da ga izgrade. I baš zbog toga sam razvila In spe pristup koji sadrži programe i modele  koji će vam omogućiti efikasnije donošenje odluka i pozicioniranje na tržištu. Tu smo da zajedno sa vama gradimo i čuvamo vaš poslovni ugled.”

Doc. dr Sonja Stančić

MI BRINEMO O VAŠEM POSLU!

Naša misija

Kroz naš 4P program želimo da razvijamo kulturu dijaloga kao osnov rasta i razvoja zaposlenih i kompanije. Kultura dijaloga je šansa da pojedinac i kompanija izrastu i stvore novo okruženje koje je podsticajno za sve njene članove, bez obzira na izazove i tempo razvoja. Kranji cilj programa je pojedinac i kompanija koji se razvijaju na inovativan i kreativan način.

Dimenzije promjena

Promjene su jedina konstanta, a kako bismo vam olakšali da im se prilagodite u Sigmi smo kreirali In spe pristup  koji prati sljedeće dimenzije promjena u vašoj kompaniji.